Apgi

Apgi
Paullinia (Cu)

EthnoBotanical Dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • apgirdyti — apgìrdyti tr. 1. prk. pagirdyti: Apgirdysiu strėlas mano krauju Ch5Moz32,42. 2. girdant susargdinti: Apgìrdė [sušilusį arklį], ir pristojo dusulys Ds. Arklys sušilęs – žiūrėk, neapgirdyk (neduok sušilusiam gerti)! Slm. | Karvė kažin ko serga –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgižti — apgìžti intr. kiek sugižti: Pienas gerokai apgìžęs Lp. Apgìžusio pieno nemėgsta nei katės Žsl. Sriuba apgižo šiltai stovėdama Ktk. Apgižęs alus SD203. gižti; apgižti; įgižti; sugižti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgižti — apgi̇̀žti vksm. Vakarýkštis pi̇enas jaũ apgi̇̀žo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgisti — apgìsti žr. 2 apgesti 1. | prk.: Dabar apie jį jau ir šnektos apgìso Lš. Dabar su juo nekalbėk, tegu apgis (pyktis pereis) Lš. gisti; apgisti; pagisti; prigisti; užgisti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — apgi̇̀nti vksm. Savanõrių pul̃kas apgýnė miẽstą nuo pri̇ešų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgirdymas — apgi̇̀rdymas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgirdyti — apgi̇̀rdyti vksm. Arklỹs suši̇̀lęs – neapgi̇̀rdyk …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgimti — apgìmti, sta (àpgema), àpgimė intr. 1. gimti su trūkumais, su neigiamomis savybėmis: Aš toks apgimiau, ir jau negaliu tą pamesti J. | refl.: Jis su tokiu naujikauliu apsigìmęs K. Ar jis vėliau apžabalo, ar toks apsìgimė? Svn. Jis aklu ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgintinis — apgìntinis, ė adj. (1) K; SD202 vartojamas ginti, ginamas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgintojas — apgìntojas ( is, K; R210), a smob. (1); PK91, SD206 psn. apgynėjas: Jisai ... est apgintojis Mž352. Lietuvos jaunieji tėviškės apgintojai LC1878,15 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”